afbeelding logo RepairCafé

Locatie Ons Huis

Open op:

-  19 juli
-    2 augustus
-    6 september
Scholen Noordwest

Open op:

-  11 september
-    9 oktober
-  13 november

Wat is Repair Café?

Wat doe je met een ventilator die niet meer werkt? Met een broek waar een scheur in zit? Met dat mooie maar beschadigde tafeltje van oma?

Weggooien? Mooi niet!

Kom ermee naar één van de Repair Café's in Wageningen en leg het voor aan het van team van enthousiaste reparateurs.

Als het lukt om je spullen weer bruikbaar te maken, geeft dat enorm veel voldoening.

Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk

Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die wij met zijn allen produceren.

afbeelding repareren van stereo-toren