afbeelding logo RepairCafé

Locatie Ons Huis

Open op:


- 17 september
-   1 oktober
- 15 oktober

Scholen Noordwest

Open op:


- 25 september
- 13 oktober
- 10 november
-   9 decemberWeer Repair Café's !

Vanaf 2 juli is het Repaircafé "Ons Huis" aan de Harnjesweg 84 te Wageningen weer geopend.
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand (tussen 13.30 en 16.00 uur) staan onze deskundige vrijwilligers klaar om uw defecte spullen te repareren. U bent van harte welkom met elektrische apparaten, verlichting, speelgoed, kleding etc.
In verband met de nog geldende corona beperkingen is aanmelding vooraf verplicht. U kunt zich telefonisch aanmelden via 0317 – 413377 of aan de balie van Ons Huis.

Repair Café Noordwest gaat ook weer open!

Op 25 september (Burendag!) gaat het Repair Café in Noordwest ook weer open. U bent dan van 13:00 – 16:00 welkom met uw kapotte spullen en over advies over in de scholen Noordwest. Vanaf 13 oktober is er weer iedere tweede woensdag ‘s avonds een Repair Café van 19:00 – 21:30.

Vooraf aanmelden is in Noordwest niet nodig. Bij een opkomst zoals we gewend waren voor de corona crisis, is voldoende ruimte. Als de opkomst veel hoger is, zullen we u vragen even te wachten in een andere ruimte.

Het kan zijn dat de corona regels veranderen, waardoor we de toegangsregels moeten aanpassen.
Blijf daarom de berichtgeving op de website volgen voor de actuele ontwikkelingen.

afbeelding repareren van stereo-toren

Wat is Repair Café?

Wat doe je met een ventilator die niet meer werkt? Met een broek waar een scheur in zit? Met dat mooie maar beschadigde tafeltje van oma?

Weggooien? Mooi niet!

Kom ermee naar één van de Repair Café's in Wageningen en leg het voor aan het van team van enthousiaste reparateurs.

Als het lukt om je spullen weer bruikbaar te maken, geeft dat enorm veel voldoening.

Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk

Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die wij met zijn allen produceren.

200ste reparatie bij Repair Café Noordwest!

Werd tijdens de burendag de 100ste reparatie verricht in Noordwest, een jaar later konden we, opnieuw op burendag de 200ste reparatie uitvoeren.

Het ging daarbij om een kapotte convector kachel van Helena Kwaaitaal (zie foto) Deze werd door onze deskundige, Theo Pols, gerepareerd.


De tweehonderdste reparatie is uitgevoerd!