afbeelding logo RepairCafé

Locatie Ons Huis

Open op:


Onbekend.

Scholen Noordwest

Open op:


Onbekend.Toch weer RepairCafé's ?

Vanwege huidige Corona maatregelen worden momenteel geen RepairCafés in Wageningen georganiseerd.

Op deze plek zullen wij u op de hoogte te houden als deze situatie wijzigt.

RepairCafé Noordwest blijft thuis!

Nu er door de tweede golf in de Coronacrisis ook geen RepairCafés mogen worden gehouden op het Hooilandplein willen we in Noordwest iets anders proberen: Thuisrepairsites. Onze vrijwilligers repareren kapotte spullen bij hen thuis.

Je kunt je kapotte spullen aanmelden via dit aanmeldformulier: http://bit.ly/repair-noordwest.
Dan geven wij door, of en bij welke vrijwilliger je terecht kunt voor de reparatie of advies - geheel coronaproof.
Na een korte check aan de deur gaat de vrijwilliger dan aan de slag om het ingeleverde artikel van de ondergang te redden. Want dat blijft één van de belangrijkste doelen van het Repair Café: voorkomen dat spullen onnodig weggegooid worden.
Daarnaast kun je bij ons terecht voor advies over reparaties en kleine klusjes aan huis.

Blijf de berichtgeving op de website volgen voor actuele ontwikkelingen.

afbeelding repareren van stereo-toren

Wat is Repair Café?

Wat doe je met een ventilator die niet meer werkt? Met een broek waar een scheur in zit? Met dat mooie maar beschadigde tafeltje van oma?

Weggooien? Mooi niet!

Kom ermee naar één van de Repair Café's in Wageningen en leg het voor aan het van team van enthousiaste reparateurs.

Als het lukt om je spullen weer bruikbaar te maken, geeft dat enorm veel voldoening.

Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk

Kom het ook eens proberen!

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die wij met zijn allen produceren.

200ste reparatie bij Repair Café Noordwest!

Werd tijdens de burendag de 100ste reparatie verricht in Noordwest, een jaar later konden we, opnieuw op burendag de 200ste reparatie uitvoeren.

Het ging daarbij om een kapotte convector kachel van Helena Kwaaitaal (zie foto) Deze werd door onze deskundige, Theo Pols, gerepareerd.


De tweehonderdste reparatie is uitgevoerd!